UGRÁS AZ OLDALRA


MAGUNKRÓL
KUTATÁSOK
ERDÉSZETTÖRTÉNET
BÖRZSÖNY
SZÁLALÁS
BÖRZSÖNYI ERDÉSZETEINK
CSERHÁTI ERDÉSZETEINK
ÚTHASZNÁLAT RENDJE


 
 
 


 
 


 
 


 
Diósjenői Erdészet; Kemencei Erdészet; Királyréti Erdészet; Nagymarosi Erdészet
 
Diósjenői Erdészet
 

 

Cím

 

2643 Diósjenő

 

Telefon/fax

 

06-35/364305,06-20/4687030

 

Fax:06 (35) 364305

 

E-mail

 

Erdészetvezető

 

Zanati László, mobil: 06(20) 4687031

A Diósjenői Erdészet kezelésében lévő erdők Berkenye és Nógrád község határában fekvő részei 1945 előtt a Váci Püspökség tulajdonaként, a Berkenye községhez tartozó Udvarhelypusztán létesített erdőgondnokság kezelése alatt álltak. Diósjenő község határában fekvő erdők az Esztergomi Érsekség, a Váci Püspökség és az Eszterházy uradalmak birtokai voltak évszázadokon át. A XIX. században már a  br.Falkenhausen, a  br.Groote, a gr.Berchtold, a gr.Wenckheim és a Sváb nemesi családok magánbirtokai. Az erdőbirtok egy része 1942-ben került koronauradalomként állami tulajdonba és 1945-ig a Gödöllői Erdőigazgatóság irányítása alá tartozott. 1946 utáni államosításkor a teljes erdőterületet a Balassagyarmati, majd a Váci Erdőigazgatóság Gondnoksága kezelte. Az 1950-es, 1954-es, 1970-es átszervezések, majd az 1993-as részvénytársasággá alakulás során az állami erdő kezelője az Ipoly Erdő Zrt. lett.

Az erdészet erdőállományai három klímaövezetben találhatók.

Az erdészet területének közel felét (46%) alkotó bükkös klímát a névadó fafaj, a bükk uralja, főleg magas kőris, kevés kocsánytalan tölgy, hegyi juhar, lucfenyő és vörösfenyő kíséretében. Az erdészet fő fafaja a bükk, nagyrészt itt található (32 %). Természetes erdőtársulásokat tekintve nagy területi előfordulású az acidofil és neutrál hegyvidéki gyertyános-bükkösök száraz, félszáraz és üde típusai.

A másik nagy klímazóna a 43 %-ot kitevő gyertyános-tölgyes . A klímát jellemző faállománytípusok, az elegyes és elegyetlen kocsánytalan tölgyesek.A tölgyek 28 %-os területi arányban találhatóak meg. A cser, mely az erdészet területének 19 %-át foglalja el, ebben a klímaövben a korábbi erdőkezelés következtében, túlzott mértékben van jelen. Jellemzőek a nagykiterjedésű előhegységi gyertyános-tölgyesek, kocsánytalan tölgyesek acidofil, neutral erdőtársulásai a száraztól a félszárazig.

A cseres-kocsánytalan tölgyes klímában is viszonylag kedvezően oszlanak meg a faállománytípusok. A gyertyános-tölgyesek, kocsánytalan tölgyesek összességében valamivel több, mint a felét képezik a zónának. Még itt is található elegyfafajként egy kevés bükk, többnyire az adott erdőrészleten belül, a számára kedvező mikroklímában.

Az erdészet mintegy 5500 ha-on (a Csóványostól Drégelyvárig) 16000 m3 faanyagot termel évente (21.500 m3 az erdőtervi lehetőség), és körülbelül 30 ha az éves új erdőfelújítási kötelezettsége. Közel ekkora területet - vagy nagyobbat - juttat el a befejezés stádiumába, jó erdőgazdálkodóhoz méltóan, átlagosan 6-7 év időtartam alatt. Az erdészet feltártsága 6,6 fm/ha, ami még mindig kevés, bár rengeteg erőfeszítéssel sikerült ezt a szintet elérni. Az erdőgazdálkodás alakulásában igen jelentős szerepe van a természetvédelemi korlátozásoknak (74 %-os nagy területi arányban) illetve a többször visszatérő természeti bolygatásoknak (elsősorban jégtörések, széldöntések), amelyek átformálják az erdőgazdálkodási terv megvalósíthatóságát. A jégtörések (1996, 2001, 2004) az erdészet majdnem harmadát érintették, mintegy 300 000 m3 élőfakészletben okozva kárt.

Az erdészet a hagyományos gazdálkodási módokból kiindulva célul tűzte maga elé a természetközeli, készletgondozó gazdálkodást. Élen jár a természetes felújítások részarányát tekintve csakúgy, mint a Társaság egésze (75 % fölött). Mivel mintegy 3450 ha-on kezünkben van a vadászati jog, itt megvalósíthatjuk a komplex egységet alkotó, az erdő összefüggéseit szem előtt tartó erdő- és vadgazdálkodást. Nagyvad kilövési eredményeink (300 db/év), és jelentős élővadbefogásunk jól tükrözik, hogy egy fenntartható egyensúly megteremtésére törekszünk.

Kemencei Erdészet


Cím

 

2638 Kemence, Fő u. 274.

 

Telefon/fax/mobil

 

06-27/365161

 

Fax: 06-(27) 365161

 

E-mail

 

Erdészetvezető

 

Varga Zoltán, mobil: 06 (20) 4687089

        E-mail
              vargaz@ipolyerdo.hu     
 

A Kemencei Erdészet a Börzsöny északi, északnyugati lejtőin helyezkedik el. Nyolc község: Kemence, Perőcsény, Tésa, Vámosmikola, Bernecebaráti, Nagyoroszi, Hont, Drégelypalánk határolja. Itt található a Börzsöny legmagasabb pontja is, a Csóványos (938 m). A hegység túlnyomó része miocén vulkanizmus eredménye, melynek következtében az andezitek, agglomerátumaik és az összesült ignimbritek (tűzárkővek), illetve tufák, mint talajképző kőzetek kerültek túlsúlyba. A kialakult talajtípusok: a sziklás váztalajok, rankerek, erubázok és agyag-bemosódásos barna erdőtalajok. Az évi középhőmérséklet 9 °C , az átlagos évi csapadék 750-800 mm, 50 feletti a havas napok száma, az uralkodó szélirány ÉNy-i. Az erdészet teljes területe 8230 ha, s ez 513 ha kivételével a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi oltalmában is részesül.

Az állományalkotó fafajok megoszlása a következő: bükk 41%, tölgy 36%, cser 14%, egyéb kemény lombú 4%, akác 3%, fenyő 2%.

Az erdészet tevékenysége az erdőfelújítás, fakitermelés, faanyagszállítás, értékesítés, vadgazdálkodás és a közjólét. Az erdészet 94%-ban természetes úton újítja fel az erdőket, s összesen 530 ha területen folytat erdőápolási tevékenységet. Évi fakitermelési lehetősége 26 000 brm3, melynek 70%-a véghasználatból származik. Az erdészet a terület 86%-án gyakorolja a vadászati jogot és évente 550 db nagyvadat hoz terítékre (gímszarvas, őz, muflon és vaddisznó). Az erdészet kezelésében van egy 270 ha-s muflon kert is. Az erdészet domborzati viszonyaiból adódon a cserkelést, mint vadászati módot részesíti előnyben, mely a gyönyörű környezetben feledhetetlen élményeket jelent az idelátogató vendégeknek. E mellett a társas vadászatok is nagy terítékű és jó hangulatú vadászatot biztosítanak.

Királyházán belföldi és külföldi vendégek részére komfortos, minden kényelemet és teljes ellátást biztosító vadászházat működtet, amelyek természetjáró, kikapcsolódásra, pihenésre vágyó vendégek részére is vendégházként funkcionálnak. A Bernecebarátiban található matracos szálláshely szerényebb, de a kor igényeit kielégítő színvonalon kínál szálláslehetőséget elsősorban csoportoknak, baráti társaságoknak, bakancsos turistáknak és zarándokoknak. E szálláshely ad otthont az Erdészet által működtetett Domszky Pál Erdei Iskola programjaira érkező iskolás csoportoknak is. A gyermekek 2-5 napos erdei iskolai program keretében ismerkedhetnek a Börzsöny természeti és kultúrtörténeti értékeivel, az erdő- és vadgazdálkodás jelentőségével.

Az erdészet által kezelt területen számos turisztikai érdekesség található:
- Börzsöny legmagasabb csúcsa a Csóványos (938 m); a Nagy-Hideg-hegyi sícentrum
- Őskori erődítmények és középkori várak: Magosfa, Halyagos, Jancsi-hegy és Magyar-hegy sáncai, Godóvár, Salgóvár
- Az erdészet területén több helynév is utal arra, hogy Mátyás király és Beatrix királynő szívesen vadászott a Börzsöny erdeiben (Királyháza, Király-kút, Királyné pallagja)
- József főherceg 1000-ik gímszarvas bikájának elejtését őrzi az erdő szívében (Rakottyás-bérc) emelt emlékmű és a királyházai felső vadászház szobájában elhelyezett emléktábla
- Ősi erdei tevékenységekről tanúskodnak elnevezések és emlékoszlopok (Hamuház, Cukorház)
- Az ipartörténeti emlékek között számon tartottKemencei Erdei Múzeumvasút a Kemence környéki vasúthálózat megmaradt, 3,8 km-es szakaszán Kemence és Feketevölgy állomások között közlekedik, és áprilistól október végéig hétvégenként szállítja a kirándulókat
- Emlékhelyek, keresztek, források
- Az É-Börzsöny természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató tanösvények (Sisa Pista)

A Börzsöny - és ezen belül a Kemencei Erdészet - vadregényes tájaival otthont nyújtott és nyújt napjainkban is mindenki számára, legyen az gazdálkodó, hivatásos természetvédő, kutató, pihenni vágyó turista, természetjáró.

Az erdőgazdaság éppen ezt szem előtt tartva, küldetésében is megfogalmazza azon törekvését, hogy tevékenységét úgy akarja folytatni, hogy társadalmi felelősségének tudatában az erdő jóléti funkcióit előtérbe helyezi.

 

Királyréti Erdészet

 

 

Cím

 

2624 Szokolya, Királyrét

 

Telefon / Mobil

 

06-27/375062,06-20/4687050

 

E-mail

 

kiralyret@ipolyerdo.hu

 

Erdészetvezető

 

Ruff János , mobil: 06-(20) 4687058

Királyrét tájéka a legkisebb és legmagasabban fekvő börzsönyi hegyközi kismedence. Rendkívüli tájképi adottságai, háborítatlan erdővilága évente több száz­ezer pihenni vágyó látogatót vonz a térségbe.

A Királyréti Erdészet a Börzsöny délkeleti részének 5090 ha-os területét ke­zeli. Nagy szintkülönbségek, változatos domborzati formák, az erdőál­lományok sokfélesége jellemzik a tájat. Királyréten öt völgy vize ömlik össze széles patakká, melynek energiáját egykoron az itt működő vaskohó és hámor hasznosította.A hámor megszűnését követően alakí­tottak ki egy hazánkban páratlan faúsztatási rendszert, melynek marad­ványai a mai napig megtalálhatók.

Már a korai szakszerű erdőgazdálkodást bizonyítja az 1940-ben készített átfogó üzemtervezési tervezet megállapítása, mely szerint "a gazdálkodás rend­szeres, az erdőt szálerdő üzemmódban kezelik, fokozatos felújító vágás­sal."

A legmagasabb csúcs, a Csóványos (939 m) felől lefelé haladva a Duná­ig bükkös, gyertyános-tölgyes, hegyvidéki kocsánytalan tölgyes és cse­res-tölgyes erdőtársulásokat több mint 30 féle erdőtípus alkotja. A fafa­jok közül a tölgy részaránya a legnagyobb (47%), ezt követi a bükk (21 %), a cser (16%), a gyertyán (10%) és a többi fa faj 6%-os aránnyal.

A korábbi állományviszonyok évi 15 - 20 000 bruttó m3 fakitermelésre adtak lehetőséget, ami fele-fele részben elő-, illetve véghasználatokból tevődött össze. A természeti bolygatások - elsősorban a nagy területen kialakult jégtörések - megváltoztatták,  kissé átírták az erdőállományainkban előretervezett szükséges munkák zömét.

Az erdészet primer fatermékei a lemez- és fűrészipari rönk, fagyártmányfa, papírfa és tűzifa valamennyi fafajból. A véghasználatok felújítása természetes úton történik, csoportos és ernyős felújító vágással.

Az erdőkben értékes nagyvadállomány él, melyből évente szükséges az állomány apasztása. A 3400 ha-os önálló jogú vadászterületen gímszar­vas, őz, muflon és a vaddisznó dominál elsősorban vadfajaink közül.

A vadászvendégek kényelmét szolgálja az 1998-ban felújított, gyönyörű erdei környezetben álló Tóviki vadászház, 7 db kétágyas szobájával.
 
 
Nagymarosi Erdészet
 

 

Cím

 

2626 Nagymaros, Fő tér 1.

 

Telefon/fax/mobil

 

06-27/354110,06-20/4687070

 

Fax: 06-(27) 355149

 

E-mail

 

Erdészetvezető

 

Gáncs Viktor, mobil: 06-(20) 4687071

A Nagymarosi Erdészet 11 település határában, 9709 ha-on gazdálkodik a Börzsöny déli és nyugati területén. Az erdészet legjellemzőbb fafaja a kocsánytalan tölgy (43 %) és a cser (23 %). Jelentős a bükk térfoglalása is, csaknem eléri a 13 %-ot. Az erdők felújítása az erdészetnél elsősorban természetes úton történik.

Az Erdészet területének mintegy 85 % - a esik bele a természetvédelem legmagasabb fokozatát jelentő nemzeti park besorolásba. Ennek megfelelően ezen erdőterületek elsődleges rendeltetése a természetvédelem. Az erdőgazdálkodásunk során a természetvédelmi követelmények kielégítése, az előírt idő- és térbeli korlátozások betartása, jelentősen növelik a feladatok végrehajtásához szükséges ráfordításokat.  

A Nagymarosi Erdészet jelentős tárgyi eszköz állománnyal gazdálkodik. Az elmúlt években végrehajtott útberuházások nyomán csak az erdészeti feltáró utak értéke meghaladja a 200 millió forintot. Országos viszonylatban nézve az erdészet feltártsága így is rendkívül alacsony, a stabilizált utak mértéke alig éri el a  2 fm/ha - t, ami a hazai átlag negyede. Ilyen feltártság mellett a fahasználat feladatainak ellátása és egy extenzív vadgazdálkodás folytatása jelentősen nehezebb - és drágább - feladatot jelent.

Az Erdészet a fenntartható tartamos természetközeli gazdálkodást, mint alapelvet követi. Az ilyen jellegű erdőgazdálkodás kettős célt szolgál:

•  egyrészt az emberi környezetnek az erdővel kapcsolatos materiális és immateriális igényeit úgy elégítse ki, hogy az erdővagyont minél kisebb kár érje, emellett értékben és mennyiségben gyarapodjon

•  másrészt természetközeli erdőgazdálkodást kell folytatni mindazon erdőkben, amelyekben azt a környezeti feltételek megengedik.

A fahasználati ágazatban a vágásterület térbeli rendjének kialakításával és a kíméletes fakitermelési technológiák megválasztásával törekszik az Erdészet az erdőben óhatatlanul keletkező károk minimalizálására.

Az Erdészet a felújításait 90 %-ban természetes úton végzi. Ennek egyik és talán legfontosabb alapfeltétele a vadlétszám megfelelő nagyságának beállítása és szinten tartása.

Az Erdészet két vadászterületen folytat vadgazdálkodást, az 5500 ha önálló jogú, és a Nagymaros - Zebegény közötti erdőtömbben a 2200-ha-os különleges rendeltetésű, társult jogú vadászterületen. A vadgazdálkodási és vadásztatási feladatokat a kerületvezető erdészek látják el, munkájukat egy hivatásos vadász segíti.

Az éves nagyvad teríték közel 650 db, melynek döntő többsége gímszarvas és vaddisznó. A vadászati lehetőségek piacán az egyéni és társas vadászatok közvetlen értékesítése, valamint az időszakos kilövési lehetőség csomagban történő eladása egyaránt jellemző. A börzsönyi bikák jellemzően hegyvidéki agancsformájú, kis tömegű, de rendkívül mutatós trófeával rendelkeznek. Az őzállomány minősége gyenge, a vaddisznóé és mufloné közepes. 

A vadászterületek által nyújtott vadászati lehetőség igazi sport, a sikerért minden vadásznak meg kell dolgozni. A Börzsöny erdőtömbjeiben elejtett vad azonban semmihez sem hasonlítható, felejthetetlen vadászélményt nyújt.

A vadászatra érkező vendégeknek szálláslehetőséget a Kóspallag szélétől 1,5 km-re, festői környezetben, nyugodt pihenési körülményeket biztosító Tóviki vadászház, valamint a térségben megtalálható panziók és szállodák biztosítanak. A vadászházban történő kényelmes elszállásolást hét db kétágyas, fürdőszobás szoba, étkező és társalgóhelyiségek biztosítják.

A Nagymarosi Erdészet kezelésében lévő erdők turisták által gyakran látogatottak. A turisták, pihenni, kikapcsolódni vágyók igényeinek kielégítésére az utóbbi években egyre nagyobb hangsúly helyeződik.

Több új erdei pihenőhely, játszótér létesítése valósult már meg, illetőleg újabb objektumok létesítése van folyamatban, a már meglévők folyamatos karbantartása mellett. Ezen túlmenően kiemelt feladatként kezeli az Erdészet a környezeti nevelést és az erdővel dolgozók munkájának megismertetését.

 

ende
KeresésSomoskői Kirándulóközpont szálláshelye
Somoskői Kirándulóközpont szálláshelye
 
SZÉNPATAKI KULCSOSHÁZ
SZÉNPATAKI KULCSOSHÁZ
 
ZEBEGÉNYI ERDEI SÁTORTÁBOR
ZEBEGÉNYI ERDEI SÁTORTÁBOR
 
Márianosztrai Fogadóépület és Szálláshely
Márianosztrai Fogadóépület és Szálláshely
 
DOMSZKY PÁL MATRACSZÁLLÁS
DOMSZKY PÁL MATRACSZÁLLÁS
 
KIRÁLYHÁZA FELSŐ
KIRÁLYHÁZA FELSŐ
 
BÁNKI VENDÉGHÁZ
BÁNKI VENDÉGHÁZ
 
WENCKHEIM-HÁZ
WENCKHEIM-HÁZ
 
Kisirtáspusztai hegyi menedékház és táborhely
Kisirtáspusztai hegyi menedékház és táborhely
 
PÉNZÁSÁSI ERDEI TURISTAHÁZ
PÉNZÁSÁSI ERDEI TURISTAHÁZ
 
Kútbereki Turistaház, Matracszállás és Nomád Táborhely
Kútbereki Turistaház, Matracszállás és Nomád Táborhely
 
TÓVIK VENDÉGHÁZ
TÓVIK VENDÉGHÁZ
 
KATALINPUSZTAI KIRÁNDULÓKÖZPONT
KATALINPUSZTAI KIRÁNDULÓKÖZPONT
 
KIRÁLYHÁZA ALSÓ
KIRÁLYHÁZA ALSÓ